Insight Dialogue is een vorm van meditatie-in-interactie. Door te mediteren terwijl we in interactie zijn met anderen wordt het makkelijker om opmerkzaam te zijn in het leven van alledag.

Met Insight Dialogue cultiveren we meditatieve kwaliteiten, ontwikkelen we meditatie-in-relatie en contempleren we gezamenlijk over onderwerpen uit de Dhamma (de lessen van de Boeddha).

De richtlijnen van ID zijn:

  • Pauzeren
  • Ontspannen
  • Openen
  • Afstemmen op wat er opkomt
  • Aandachtig luisteren
  • Waarheid spreken

Klik hiernaast op deze richtlijnen voor een korte toelichting. En kijk eens op de website van de internationale gemeenschap rond Insight Dialogue.