Accepteren

Bereid zijn de dingen te zien zoals ze op dit moment zijn. De dingen niet leuker of zwaarder maken dan ze zijn. Acceptatie houdt zeker niet in dat je alles leuk moet vinden of je principes en waarden moet opgeven.